thị trường dầu vỏ hạt điều

thị trường dầu vỏ hạt điều

thị trường dầu vỏ hạt điều

ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG

- Qui cách đóng gói:

+ Đóng trong túi mềm 20-22MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đóng thùng phuy tái sử dụng 200kgs/ phuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ: 0912 691 186 (Mr. Tùng)

              0944 396 868 (Mr. Cường)

 
 
 

Copyright © 2017 by hatdieuTanLoi . All rights reserved. Design by ToanNang