Dầu vỏ hạt điều

Dầu vỏ hạt điều

Dầu vỏ hạt điều

“Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao”.

Dầu vỏ hạt điều là một loại sản phẩm có giá trị, đồng thời là một loại nguyên liệu rất quan trọng trong công nghiệp chế tạo vật liệu kết dính. Thông thường từ một tấn hạt khô có thể chế biến được 250-300 kg nhân và 700-750 kg vỏ hạt, từ 700 kg vỏ hạt có thể ép và trích ly được 100 kg dầu. Trong dầu vỏ hạt điều có một thành phần chủ yếu và rất hữu ích khi biến tính hóa học đó là cardanol dùng để chế tạo loại vật liệu kết dính chất lượng cao dùng làm chất tạo màng để sản xuất sơn tàu biển; các loại vật liệu ép, chịu nhiệt, bền hóa chất cho các thiết bị công trình trong công nghiệp và các loại vật liệu cách điện ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử.

 

 

Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới rất thuật lợi cho cây điều phát triển, được chính phủ quan tâm và chủ trương phát triển diện tích trồng điều. Năm 2010 dự kiến diện tích trồng điều cả nước tăng lên 3600 ha, sản lượng hạt điều thô dự kiến đạt 500.000 tấn. Như vậy sản lượng dầu vỏ hạt điều dự kiến đạt 77.500 tấn/năm. Trong khi đó, các nghiên cứu ứng dụng vật liệu kết dính từ cardanol chưa nhiều, vì vậy Viện Hóa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao”.

 

 

Đề tài đã thu được những kết quả sau đây:

- Hoàn thiện công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều.

- Nghiên cứu sử dụng cardanol để chế tạo chất tạo màng cho sơn tàu biển và chất kết dính chất lượng cao.

- Chế tạo sơn trên cơ sở chất tạo màng CF và CFE.

- Chế thử sơn cho tàu biển.

- Đề xuất quy trình sản xuất sơn tàu biển trên cơ sở nhựa CFE.

- Xây dựng giá thành sản phẩm.

Copyright © 2017 by hatdieuTanLoi . All rights reserved. Design by ToanNang